Uitgifte beleid optie twee

De koper schaft een aantal rassen van één jaargang aan en test deze op bruikbaarheid. Hierna wordt het kwekersrecht gezamenlijk aangevraagd. Aan de hand hiervan wordt een exploitatieplan gemaakt passend naar het desbetreffende ras.

Na het verkrijgen van kwekersrecht moeten toekomstige gebruikers een licentiecontract ondertekenen met de licentiegevers.

Het aantal contracten en te betelen areaal zal per ras verschillen.

Heeft u vragen of interesse in een van de rassen dan kunt hier contact met ons opnemen